דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב קניית מכסות פטם לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,179,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪140,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)