דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב תמיכה במו"פים אזוריים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪9,979,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪4,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)