דלג לתוכן עיקרי
32.02.09.44

הסכם עם המועצה לשיווק פרי הדר

תקציב מאושר: 3,300,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות שונות בחקלאות (תחת תחום תמיכות ביצור חקלאי בסעיף תמיכות במחירי מצרכי -).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב הסכם עם המועצה לשיווק פרי הדר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,300,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?