דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פיצוי ריבית והצמדה לבעלי משתלות שניזוקו באסון טבע 91-92

32.02.09.36

1,673,000
בשנת 1999 תקציב פיצוי ריבית והצמדה לבעלי משתלות שניזוקו באסון טבע 91-92 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,673,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?