דלג לתוכן עיקרי
32.02.09.32

נזקי טבע 1998

תקציב מאושר: 74,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות שונות בחקלאות (תחת תחום תמיכות בייצור חקלאי בסעיף תמיכות במחירי מצרכי -).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב נזקי טבע 1998 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪74,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪77,500
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)