דלג לתוכן עיקרי
32.02.09.28

תמיכה בענף הדייג -

תקציב מאושר: 34,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות שונות בחקלאות (תחת תחום תמיכות ביצור חקלאי בסעיף תמיכות במחירי מצרכי -).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב תמיכה בענף הדייג - לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪34,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪613,290
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)