דלג לתוכן עיקרי
32.02.09.12

השתתפות משרד איכה"ס בספגת

תקציב מאושר: -1,360,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות שונות בחקלאות (תחת תחום תמיכות בייצור חקלאי בסעיף תמיכות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות משרד איכה"ס בספגת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,360,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-1,682,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)