דלג לתוכן עיקרי
32.02.08.02

סבסוד פרמיית אסונות טבע

תקציב מאושר: 56,361,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכה בביטוח פגעי טבע (תחת תחום תמיכות בייצור חקלאי בסעיף תמיכות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב סבסוד פרמיית אסונות טבע הוא ₪38,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪56,361,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪52,355,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)