דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חיטה מקומית - השלמת המחיר למגדל בגין שנת שמיטה

32.02.07.03

15,000,000
בשנת 2001 תקציב חיטה מקומית - השלמת המחיר למגדל בגין שנת שמיטה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪15,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?