דלג לתוכן עיקרי
32.02.05.36

סיוע לענף הפרחים 2003 (הלוואות באמצעות המועצה)

תקציב מאושר: 3,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות - ייצוא (תחת תחום תמיכות בייצור חקלאי בסעיף תמיכות במחירי מצרכי -).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב סיוע לענף הפרחים 2003 (הלוואות באמצעות המועצה) לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?