דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב עתודה לתמיכה ביצוא פרחים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,907,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?