דלג לתוכן עיקרי
32.02.05.16

תמיכה ביצוא שזיף

תקציב מאושר: 3,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות - ייצוא (תחת תחום תמיכות בייצור חקלאי בסעיף תמיכות במוצרים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב תמיכה ביצוא שזיף לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)