דלג לתוכן עיקרי
32.02.05.11

תמיכה בייצוא פרחים 98/99

תקציב מאושר: 48,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות - ייצוא (תחת תחום תמיכות ביצור חקלאי בסעיף תמיכות במחירי מצרכי -).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב תמיכה בייצוא פרחים 98/99 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪48,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?