דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב תמיכה בגידול ירקות בערבה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪57,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?