דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב משתלות הדרים - שנת שמיטה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪248,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?