דלג לתוכן עיקרי
32.02.04.01

תמיכה בצאן - בצורת 99

תקציב מאושר: 1,013,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות שוק מקומי (תחת תחום תמיכות ביצור חקלאי בסעיף תמיכות במחירי מצרכי -).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב תמיכה בצאן - בצורת 99 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,013,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?