דלג לתוכן עיקרי
32.02.02.18

אוצר בית דין - שנת שמיטה

תקציב מאושר: 449,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות מוצרים ציבוריים (תחת תחום תמיכות בייצור חקלאי בסעיף תמיכות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב אוצר בית דין - שנת שמיטה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪449,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪6,124,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)