דלג לתוכן עיקרי
32.02.02.11

השתתפות משרד הפנים

תקציב מאושר: -3,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות מוצרים ציבוריים (תחת תחום תמיכות בייצור חקלאי בסעיף תמיכות במחירי מצרכי -).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב השתתפות משרד הפנים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-3,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?