דלג לתוכן עיקרי
32.02.02.07

מיפוי מטעים

תקציב מאושר: 500,000
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות מוצרים ציבוריים (תחת תחום תמיכות ביצור חקלאי בסעיף תמיכות במחירי מצרכי -).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב מיפוי מטעים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?