דלג לתוכן עיקרי
32.01.01

הוצאות כלליות

תקציב מאושר: 11,350,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום הקרן לשיקום מחצבות בסעיף תמיכות במוצרים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2005 תקציב הוצאות כלליות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪11,350,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪11,350,000 (100%)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?