דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמיכות במוצרים

32

3,536,502,000
בשנת 2005 תקציב תמיכות במוצרים הוא ₪4,321,088,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,536,502,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,015,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪3,537,517,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,400,400,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪7,220,194,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪3,200,956,000 (90.49%)
  • רכש וקניות: ₪326,348,000 (9.23%)

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪3,684,955,484
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2005.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?