דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמיכות במחירי מצרכי -

32

3,902,313,000
בשנת 2003 תקציב תמיכות במחירי מצרכי - הוא ₪3,231,609,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,902,313,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪77,600,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪3,979,913,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪35,365,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪14,069,063,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪3,960,000 (0.1%)
  • תמיכות והעברות: ₪3,742,408,000 (94.03%)
  • רכש וקניות: ₪130,034,000 (3.27%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪1,994,788,124
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?