דלג לתוכן עיקרי
31.02.01.04

פעולות אכיפה במשק הדלק

תקציב מאושר: 885,000
תקנה תקציבית בתכנית משק לשעת חירום (תחת תחום משק לשעת חירום בסעיף הוצאות משק הדלק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב פעולות אכיפה במשק הדלק לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪885,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?