דלג לתוכן עיקרי
31.01.01.04

הכנסות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות ביטחוניות (תחת תחום הוצאות ביטחון שונות בסעיף הוצאות ביטחוניות שונות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב הכנסות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?