דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הוצאות ביטחון שונות הוא ₪14,287,904,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪278,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪3,446,901,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪761,077,000 (5.33%)
  • רכש וקניות: ₪13,526,827,000 (94.67%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪10,490,825,000
תחת סעיף זה מוקצים 136 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?