דלג לתוכן עיקרי
30.13.01.99

רזרבה לתקציב התאמות 2019

תקציב מאושר: 26,852,000
תקנה תקציבית בתכנית סל קליטה ראשוני (תחת תחום תשלומים ישירים בסעיף משרד העלייה והקליטה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב רזרבה לתקציב התאמות 2019 הוא ₪26,852,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)