דלג לתוכן עיקרי
30.13.01.14

סיוע ישיר לעולים

תקציב מאושר: 23,040,000
תקנה תקציבית בתכנית סל קליטה ראשוני (תחת תחום תשלומים ישירים בסעיף משרד העלייה והקליטה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב סיוע ישיר לעולים הוא ₪23,040,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪23,175,605
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)