דלג לתוכן עיקרי
30.13.01.10

הכנסות מביטוח לאומי למימון קצבאות זקנה בנתב"ג

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית סל קליטה ראשוני (תחת תחום תשלומים ישירים בסעיף משרד העלייה והקליטה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב הכנסות מביטוח לאומי למימון קצבאות זקנה בנתב"ג לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?