דלג לתוכן עיקרי
30.13.01.08

סיוע לחיילים עולים בודדים

תקציב מאושר: 21,576,000
תקנה תקציבית בתכנית סל קליטה ראשוני (תחת תחום תשלומים ישירים בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב סיוע לחיילים עולים בודדים הוא ₪21,949,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪21,576,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪21,665,527
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)