דלג לתוכן עיקרי
30.13.01.01

סל קליטה ותשלומים לפי חוק

תקציב מאושר: 477,777,000
תקנה תקציבית בתכנית סל קליטה ראשוני (תחת תחום תשלומים ישירים בסעיף משרד העלייה והקליטה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב סל קליטה ותשלומים לפי חוק הוא ₪477,777,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪802,269,332
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)