דלג לתוכן עיקרי
30.12.06.07

תכנית לקשישים יוצאי אתיופיה בשיתוף משרד הגמלאים

תקציב מאושר: 440,000
תקנה תקציבית בתכנית קליטת עולי אתיופיה (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב תכנית לקשישים יוצאי אתיופיה בשיתוף משרד הגמלאים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪440,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪285,572
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2015.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)