דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מפעולות קליטה חברתית וטקס אסירי ציון

30.12.04.04

-
בשנת 2022 תקציב הכנסות מפעולות קליטה חברתית וטקס אסירי ציון לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪-100,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)