דלג לתוכן עיקרי
30.12.04.04

הכנסות מפעולות קליטה חברתית

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קליטה בקהילה (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב הכנסות מפעולות קליטה חברתית לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?