דלג לתוכן עיקרי
30.12.03.01

מלגות קיום לסטודנטים עולים

תקציב מאושר: 12,500,000
תקנה תקציבית בתכנית סטודנטים עולים (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב מלגות קיום לסטודנטים עולים הוא ₪10,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪12,486,802
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)