דלג לתוכן עיקרי
30.12.02.17

השתתפות במשרד הבריאות-תעסוקת עולים

תקציב מאושר: 17,000,000
תקנה תקציבית בתכנית חטיבת הפרט (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב השתתפות במשרד הבריאות-תעסוקת עולים הוא ₪17,000,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪16,174,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)