דלג לתוכן עיקרי
30.12.02.16

השתתפות במשרד החינוך-תעסוקת עולים

תקציב מאושר: 5,500,000
תקנה תקציבית בתכנית חטיבת הפרט (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב השתתפות במשרד החינוך-תעסוקת עולים הוא ₪5,500,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪6,560,343
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)