דלג לתוכן עיקרי
30.12.02.14

השתתפות במשרד התשתיות-תכנית קמ"ע

תקציב מאושר: 365,000
תקנה תקציבית בתכנית תעסוקה, מדע ויזמות (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב השתתפות במשרד התשתיות-תכנית קמ"ע לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪365,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)