דלג לתוכן עיקרי
30.12.01.07

השתתפות במשרד השיכון - זכאי דיור ציבורי

תקציב מאושר: 35,800,000
תקנה תקציבית בתכנית דיור (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב השתתפות במשרד השיכון - זכאי דיור ציבורי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪35,800,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)