דלג לתוכן עיקרי
30.12.01.06

מענקים לבניית בתי דיור מוגן על ידי רשויות מקומיות ומוסדות לאומיים

תקציב מאושר: 11,440,000
תקנה תקציבית בתכנית דיור (תחת תחום שירותי קליטה בסעיף משרד העלייה והקליטה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב מענקים לבניית בתי דיור מוגן על ידי רשויות מקומיות ומוסדות לאומיים הוא ₪11,440,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪5,335,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)