דלג לתוכן עיקרי
30.11.02.58

מחקרים וסקרים

תקציב מאושר: 1,600,000
תקנה תקציבית בתכנית מינהל ואמרכלות (תחת תחום מינהל בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב מחקרים וסקרים הוא ₪650,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,600,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪453,796
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)