דלג לתוכן עיקרי
30.11.02.11

חוזי תפעול ארוכי טווח

תקציב מאושר: 16,119,000
תקנה תקציבית בתכנית מינהל ואמרכלות (תחת תחום מינהל בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב חוזי תפעול ארוכי טווח הוא ₪10,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪16,119,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪3,928,841
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)