דלג לתוכן עיקרי
30.10.01.72

הפעלת בתים ישראלים לעידוד חזרתם של ישראלים מחו"ל

תקציב מאושר: 3,064,000
תקנה תקציבית בתכנית תוכנית לעידוד העלייה (תחת תחום עידוד העלייה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב הפעלת בתים ישראלים לעידוד חזרתם של ישראלים מחו"ל הוא ₪2,392,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,064,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,376,027
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)