דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2009 תקציב השתתפות במשרד ראש המשלה - תל אביב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?