דלג לתוכן עיקרי
30.10.01.68

השתתפות במשרד ראש המשלה - תל אביב

תקציב מאושר: 1,500,000
תקנה תקציבית בתכנית תוכנית לעידוד העלייה (תחת תחום עידוד העלייה בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב השתתפות במשרד ראש המשלה - תל אביב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?