דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הנגב והגליל במיזם טכנולוגי ערד

30.10.01.30

-300,000
בשנת 2008 תקציב השתתפות משרד הנגב והגליל במיזם טכנולוגי ערד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-300,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?