דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב עידוד העלייה הוא ₪24,617,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪120,426,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪122,426,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪250,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪95,498,000 (78%)
  • רכש וקניות: ₪24,928,000 (20.36%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪53,824,431
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?