דלג לתוכן עיקרי
30.09.03.03

מערך מיחשוב

תקציב מאושר: 259,000
תקנה תקציבית בתכנית הפעלה (תחת תחום סיוע לצד"ל בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב מערך מיחשוב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪259,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪429,304
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)