דלג לתוכן עיקרי
30.09.02.04

סיוע בעידוד תעסוקה

תקציב מאושר: 4,380,000
תקנה תקציבית בתכנית תשלומים ישירים (תחת תחום סיוע לצד"ל בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב סיוע בעידוד תעסוקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,380,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪584,700
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)