דלג לתוכן עיקרי
30.09.01.03

אחזקת רכב

תקציב מאושר: 386,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותים מרכזיים (תחת תחום סיוע לצד"ל בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב אחזקת רכב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪386,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪421,205
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)