דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב סיוע לצד"ל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪26,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪26,000 (100%)

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪198,345
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2005.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?