דלג לתוכן עיקרי
30.06.15.06

רוה"מ - תוכניות קמ"ע

תקציב מאושר: 270,000
תקנה תקציבית בתכנית תכנית קליטת מדענים (תחת תחום קליטת מדענים בסעיף המשרד לקליטת העליה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב רוה"מ - תוכניות קמ"ע לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪270,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪171,083
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)